הכנס אחד או יותר פרמטרים
חדרים: מ-
עד-
מחיר: מ-
עד-
חיפוש מתקדם
072-3954553
 

תיקון 7 לחוק המתווכים

תיקון 7 לחוק מתווכים- אוגוסט 2012

עיקר התיקונים לחוק עוסקים בהחלת דין משמעתי על מתווכים.תחולת התיקון לסעיפים בחוק שעוסקים בוועדת המשמעת (ס' 14(א)- 14(ל)), הינה שמונה חודשים מיום פרסומו של התיקון, כלומר בתחילת מרץ 2013.

מטרת החלת הדין המשמעתי על המתווכים היא שמירה על התנהלות תקינה והולמת כלפי לקוחות. שימו לב שדין משמעתי כבר קיים בקרב לא מעט בעלי מקצועות, כמו עורכי דין, שמאים, רואי חשבון. 

 

התיקון קובע הגדרות לעבירת משמעת של מתווך במקרקעין והקמת ועדת משמעת של משרד המשפטים שתדון בעבירות אלה.

הרכב הועדה: שלושה חברים- שופט בימ"ש שלום (יו"ר הועדה), מתווך בעל ותק של לפחות 5 שנים, ועובד מדינה שהוא עו"ד המתמחה במקרקעין.

הגדרות לעבירות משמעת:

1.       מתווך שהתנהג בדרך שאינה הולמת את עיסוקו.

2.       מתווך שעבר על אחת מההוראות הבאות:

·         פעל שלא בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, ולא מסר ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.

·         תיווך בעסקה שיש לו בה עניין אישי, לא גילה זאת ללקוח ולא קיבל אישור בכתב מהלקוח לתיווכו בעסקה.

·         ביצע פעולה משפטית ( ייעוץ או עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי).

3.       מתווך שהפר כלל מכללי האתיקה, ככל שיותקנו ע"י השר (כיום אין כללי אתיקה).

4.       מתווך שהשיג את רישיונו במצג שווא.

5.       מתווך שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק בתיווך.

6.       מתווך שגילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במהלך עיסוקו בתיווך.

החוק קובע הוראות לניהול ההליך בפני ועדת המשמעת ואת זכויות הצדדים:

1.        קובלנה נגד מתווך לוועדת המשמעת תוגש ע"י תובע ( עו"ד שהיועמ"ש לממשלה יסמיכו).

2.       התלונה תתברר ע"י עובד מדינה שהוא משפטן( חוקר) או תובע.

3.       לתובע ולחוקר יהיו סמכויות לחקור את המתווך.

4.       אם יחליט התובע בתום החקירה שיש ראיות לכאורה כלפי המתווך, יגיש לוועדת המשמעת קובלנה כנגד המתווך.

5.       התובע רשאי להחליט שלא להגיש את הקובלנה מפאת חוסר עניין לציבור.

6.       על התובע להודיע למתווך (הנקבל) על החלטתו.

7.       הנקבל וסנגורו ככלל רשאים לעיין בחומר החקירה.

8.       הדיון בוועדת המשמעת יהיה ככלל בדלתיים סגורות, אלא אם ביקש הנקבל שיתקיים בפומבי.

9.       המתלונן זכאי להיות נוכח בדיון יחד עם מלווה.

10.   לנקבל תהא הזכות להשמיע טענותיו, להביא ראיות, עדים ולחקור כל עד.

11.   ככלל, ועדת המשמעת אינה כפופה לדיני הראיות.

12.   ועדת המשמעת תהיה רשאית להורות על פרסום ההחלטה, במגבלות שנקבעו לכך.

 

הסנקציות שהועדה רשאית להחיל אם הכריעה שהמתווך עבר עבירת משמעת: 

אחד או יותר מהאמצעים הבאים-

1.       התראה

2.       נזיפה

3.       קנס ( אפשר גם על תנאי).

4.       התליית רישיון לתקופה קצובה שלא תעלה על 3 שנים ( אפשר גם על תנאי).

5.       ביטול רישיון

בנוסף רשאית הועדה לחייב בהוצאות של ההליכים:

·         את הנקבל למדינה או למתלונן.

·         את המתלונן למדינה או לנקבל.

·         את המדינה לנקבל.

ערעור על החלטת הועדה: תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.

 

בשל החלת הדין משמעתי על מתווכים, בוטלו חלק מהעבירות הפליליות שבחוק.העבירות שנותרו פליליות הן העסקת אדם אחר בתיווך במקרקעין מבלי שיש לו רישיון בתוקף, ועיסוק בתיווך במקרקעין או הצגה כמתווך במקרקעין ללא רישיון בתוקף.  לא מהווים אחרי התיקון עבירה פלילית: גילוי עניין אישי, איסור גילוי ידיעה, אסור פעולות משפטיות- זאת על מנת שיחול עליהם הדין המשמעתי.

 

 

 

 

תיקונים משמעותיים נוספים: תחולה מיידית

·         תנאים לקבלת רישיון תיווך ( תיקון סעיף 5 לחוק):

התנאי לפיו צריכות לחלוף 5 שנים מיום ביצוע עבירה שיש עמה קלון הוחלף לאי הרשעה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין המבקש ראוי לשמש מתווך במקרקעין (וזאת לאחר שנתן הרשם לאותו האדם הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו).

כמו כן, התנאי לפיו צריכות לחלוף 3 שנים מיום סיום ריצוי מאסר, הופחת לתקופת  צינון של חצי שנה.

שימו לב, התיקון לסעיף זה אינו חל על מי שהגיש בקשה לרישיון לפני פרסום החוק- 7.8.12

·         עניין אישי ( תיקון סעיף 10 לחוק):

הסעיף קובע שכאשר למתווך יש עניין אישי בעסקה, עליו לגלות זאת ללקוח שלו  ולקבל את הסכמת הלקוח בכתב לתיווך. התיקון מרחיב את ההגדרה של עניין אישי גם לעניין אישי של קרובו של המתווך או של גוף שהמתווך וקרובו הם בעלי שליטה בו.

·         רישיון תיווך בתוקף ( תיקון סעיף 13 ו- 14 (א)(1)לחוק):

שימו לב, העסקת אדם אחר בתיווך במקרקעין מבלי שיש לו רישיון בתוקף, ועיסוק בתיווך במקרקעין או הצגה כמתווך במקרקעין ללא רישיון בתוקףנותרו עבירה פלילית. התיקון מחמיר וקובע שאסור להעסיק מתווך שאינו מחזיק ברישיון תיווך בתוקף. כלומר ההדגשה היא שלא ניתן להעסיק מי שהיה בעל רישיון תיווך בעבר אך אינו מחזיק ברישיון תיווך בהווה, בשל אי תשלום אגרה למשל.

כן לא יהיה זכאי מתווך לדמי תיווך אם לא החזיק רישיון תיווך בתוקף.

·         מתווך רשאי להתלות את רישיונו ( הוספת סעיף 17א').

back to top

דף הבית
הנכסים שלי
 
מידע כללי
 
טיפים
 

רימקס עוצמה פתח תקווה - רימקס פתח תקווה, הינו משרד תיווך בפתח תקווה - המשרד הגדול בעיר.  משרדינו מונה כ-50 סוכני תיווך המחזיקים בכל זמן נתון מעל 200 דירות למכירה בפתח תקווה המטופלות על ידנו באופן בלעדי. משרדינו נותן שירות בכל רחבי פ"ת ובקעת אונו. 
בין אם חיפשתם מתווכים בפתח תקווה, דירות למכירה בכפר גנים, דירות למכירה באם המושבות או דירות למכירה בפתח תקווה בכלל, הגעתם למקום הנכון. 072-3954553
 

 
עיצוב: www.studiobaram.co.il | כניסה לסוכנים
בניית אתרי אינטרנט  |  קידום אתרים  |  בנייה וקידום אתרים